Aanmeldformulier

Inleiding

Inleiding Via dit formulier kan uw evenement en de toegankelijkheidsinspanningen in de agenda op de Intro-website geplaatst worden. Het is zinvol je evenement ook bekend te maken via Uit in Vlaanderen. Surf hiervoor naar www.uitdatabank.be of neem contact met vragen@uitdatabank.be.

Heb je het formulier ingevuld, dan worden jouw toegankelijkheidsinspanningen door Intro gemarkeerd op Uit in Vlaanderen. Zo vinden nog meer mensen informatie over de toegankelijkheid van je evenement.

Let erop dat de informatie die je invult correct is. Zoniet, dan is de kans zeer groot dat bezoekers hierdoor in de problemen komen en ontgoocheld reageren.

Wil je ondersteuning door Intro, vink dan één van onderstaande keuzes aan:
Ondersteuning door Intro
Ik vraag het Intro-ok-label aan en neem hiervoor contact op met Intro
Ja
Nee
Ik wil ondersteuning van Intro bij de realisatie van mijn toegankelijkheidsinspanningen en vraag Intro mij hiervoor te contacteren
Ja
Nee
 

Organisatie

Gegevens van de organisatie
Naam organisatie  
Adresgegevens organisatie  
Tel. (algemeen nummer)  
E-mail (algemeen adres)  
Website  

Evenement

Gegevens van het evenement
Naam evenement  
Datum en tijd evenement  
Plaats evenement  
Website evenement  
Voorziene aantal bezoekers  
Eerste jaargang evenement  
Naam contactpersoon  
GSM-nummer contactpersoon  
E-mail contactpersoon  
Soort evenement  
Omschrijving van het evenement  

Toegankelijkheidsinfo

Toegankelijkheidsinfo van het evenement
Algemeen
Worden assistentiehonden toegelaten op het evenement?
Ja
Nee
Indien je de vorige vraag met Ja hebt beantwoord: worden er voorzieningen getroffen voor assistentiehonden? (bv. voorzien van drinkbakje)
Ja
Nee
N.v.t.
 
Toegankelijkheid van informatie
Zal er vooraf − bijvoorbeeld op de website − informatie te vinden zijn over de toegankelijkheid van het evenement?
Ja
Nee
 
Zal er een contactpunt zijn waar personen met een handicap vooraf met hun vragen terechtkunnen?
Ja
Nee
 
Zal er op het evenement en in de directe omgeving de nodige info voorzien zijn over de toegankelijkheid en de bijhorende inspanningen?
Ja
Nee
 
Mobiliteit
Is er een voorbehouden parking voor personen met een handicap?
Ja
Nee
Toegankelijkheid van de locatie
Is de locatie toegankelijk?
Ja
Nee
Verwacht je meer dan 5.000 bezoekers per dag?
Ja
Nee
 
Indien je de vorige vraag met Ja hebt beantwoord, voorzie je een alternatieve en minder drukke ingang voor personen met een handicap?
Ja
Nee
N.v.t.
 
Is er toegankelijk sanitair voorzien voor personen met een handicap?
Ja
Nee
 
Worden er inspanningen geleverd om de zichtbaarheid van het evenement te garanderen voor mensen met een fysieke beperking zoals rolstoelgebruikers, mensen die niet lang kunnen rechtstaan en mensen die klein van gestalte zijn?
Ja
Nee
 
Worden er inspanningen geleverd om de zichtbaarheid van het evenement te garanderen voor mensen met een visuele beperking?
Ja
Nee
 

Specifiek

Specifieke dienstverlening en materialen
Voor doven en slechthorenden
Wordt er een ringleiding voorzien voor personen met een hoorapparaat?
Ja
Nee
 
Worden er Tolken Vlaamse Gebarentaal voorzien?
Ja
Nee
 
Worden er voelstoelen geplaatst? (enkel voor indoor evenementen)
Ja
Nee
N.v.t.
 
Is er boventiteling voorzien?
Ja
Nee
 
Is het evenement woordeloos of door het visuele karakter zeer makkelijk begrijpbaar voor doven en slechthorenden?
Ja
Nee
 
Voor blinden en slechtzienden
Wordt er audiodescriptie voorzien voor blinden en slechtzienden?
Ja
Nee
 
Is het evenement zeer auditief en daarom goed toegankelijk voor blinden en slechtzienden?
Ja
Nee
 
Voor personen met een motorische beperking
Is er ter plaatse een rolstoel ter beschikking?
Ja
Nee
 
Is er een oplaadzone voor elektrische rolstoelen?
Ja
Nee
 
Voor personen met een verstandelijke beperking
Wordt er een toelichting gegeven voor mensen met een verstandelijke beperking?
Ja
Nee
 
Voor meerdaagse evenementen met kampeerfaciliteiten
Is er een voorbehouden camping voor personen met een handicap?
Ja
Nee
N.v.t.
 
Zijn er toegankelijke douches?
Ja
Nee
N.v.t.
 
Is er parking voor mensen met een handicap dichtbij deze camping?
Ja
Nee
N.v.t.
 
Allerlei
Zijn er op het evenement assistenten voor bezoekers met een handicap aanwezig?
Ja
Nee
 
Is er een verzorgingsruimte?
Ja
Nee
 
Kunnen mensen met een begeleiderspas gratis een begeleider meebrengen? De begeleiderspas is er enkel in de provincies Limburg(http://www.limburg.be/eCache/16637/De_begeleiderspas.html) en Vlaams-Brabant (http://www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/personen-met-een-handicap/begeleiderspas/index.jsp)
Ja
Nee
N.v.t.
 
Worden er op het evenement ook nog andere diensten aangeboden om de toegankelijkheid voor mensen met een handicap te bevorderen? Zo ja, specifieer:  

Verzenden

Verzenden
Anti-spam controle: vijf plus negen is (invullen in CIJFERS)